Risicomanagement

Risicomanagement is een vast onderdeel in het ISMS, dat moet afgeleid zijn uit een gedegen risicomanagementbeleid.

Het beheersen van risico’s is een continu proces en verdient de volledige aandacht van u. Een gedegen risicomanagementbeleid draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit van processen binnen een organisatie

“Een risicomanagementbeleid moet er zijn om te stimuleren dat men nadenkt over risico’s, bewuste afwegingen maakt en daarnaar handelt.”

Risicomanagement Diensten

Geïnteresseerd in één van de onderstaande diensten? Neem contact op en vraag naar de Risicomanagement dienstencatalogus.

Beleid opstellen

Procesimplementatie

Methodiekselectie

Analyses

Strategie & bereidheid

Dreigingsmodellering

Workshop

Project analyses ondersteuning