"We help you to be in control of all identifiable risks"

ITS Risky ondersteunt en begeleidt op maat op het gebied van informatiebeveiliging. Dit wordt mogelijk gemaakt door de complexe materie toegankelijk, overzichtelijk en inzichtelijk te maken.

Op basis van kennis en ervaring uit verschillende gebieden vertaalt ITS Risky uw security uitdagingen naar concrete, behapbare en praktische oplossingen.

Hierbij helpt een persoonlijke aanpak waarbij wordt gekeken naar de processen, de informatiesystemen, de data en heel belangrijk, de mensen binnen uw organisatie. Dit maakt uw organisatie zelfstandiger en weerbaarder op het gebied van security.

Cyber security

Ondersteuning zowel MKB als grote bedrijven bij het verhogen van hun cyberweerbaarheid.

Risk Management

Het identificeren, evalueren en prioriteren van risico's.

Professionals

Inhuren van getalenteerde en ervaren professionals

Assessments

Het uitvoeren van assessments en interne audits

Implementatie

Het implementeren van normen, standaarden en best practices

Simulatie & Awareness

Actief informeren, kennisdeling en bewustzijn verhogen